KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. DRAUDZĒS 2021

26. jūnijā

1300– Čukuļkalna kapos

3. jūlijā

1100 – Kamoļkalna kapos

1200 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

4. jūlijā

1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

11. jūlijā

1400 –  Andrukalna kapos

17. jūlijā

1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

25. jūlijā

1100 – Kārsavas kapos

31. jūlijā

1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

1. augustā

1000–  Jaškovas kapos

8. augustā

1200 – Priedaines kapos