Valsts prezidenta Valda Zatlera apsveikums pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos

Labvakar jūsmājās! Šovakar, pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkos, sveicu visus, kuri svin šos gaišos, cerību pilnos un priecīgos svētkus!

Ziemassvētku vēsts šovakar izskan ne vien pareizticīgo un vecticībnieku baznīcās pasaulē, bet arī ļoti daudzās Latvijas ģimenēs. Šie svētki apvieno dažādu tautību cilvēkus – krievus, latviešus, ukraiņus, baltkrievus, veidojot mūsu valstī daudzveidīgu kultūru un sadzīves tradīcijas.

Šodien, Zvaigznes dienā, kristīgajām konfesijām, kas nevadās pēc Jūlija Cēzara kalendāra, noslēdzas Ziemassvētku laiks, bet pareizticīgie un vecticībnieki rīt svinēs savus Ziemassvētkus.
Zīmīgi, ka Ziemassvētku laiks sākas un noslēdzas ar ceļa motīvu. Ceļš vieno pagātni ar nākotni, mūsu sasniegumus ar mūsu iecerēm. Tāpēc šajos Ziemassvētkos novēlu visiem izvērtēt to, kas ir jau paveikts un izvirzīt sev jaunus, izaicinošus mērķus. Lai  mērķi gluži kā zvaigznes apgaismo ceļu un mudina doties uz priekšu, sasniegt iecerēto, pilnveidot sevi, tādējādi darot arī pasauli sev apkārt gaišāku un labāku.
Tie, kas tic Kristum, ir aicināti staigāt gaismā. Bet, lai to izdarītu, nepieciešams apgaismot gan savu dvēseli, gan prātu, gan sirdi, gan gribu. Tas nozīmē būt labiem un pašcieņas pilniem – tādiem, ko dēvējam par sirds cilvēkiem, par gaišiem cilvēkiem.
Mūsu dzīves vērtību nosaka tas, cik esam cilvēcīgi. Cilvēcība ir Kristus mācības pamatā. Arī sabiedrību raksturo spēja uzklausīt vienam otru, sniegt atbalstu un prast to pieņemt. Mācīsimies to atkal un atkal no jauna, jo tikai nemitīgas pilnveidošanās ceļi ved mūs uz mērķi.
Godātie pareizticīgās konfesijas pārstāvji!
Man ir tas gods nodot jums sveicienus arī no Viņa Svētības, Svētīgā Maskavas un visas Krievzemes Patriarha Kirila, ar kuru nesen tikos Maskavā. Viņš vēlēja visiem Latvijas iedzīvotājiem ikdienas dzīvē un darbos izmantot to spēku, ko sniedz kristīgās vērtības.
Arī es jums novēlu, lai ticības dotais spēks ļauj ieraudzīt līdz šim nepamanīto, saklausīt līdz šim nesadzirdēto un paveikt to, kas līdz šim šķitis par grūtu!
Lai jums daudz siltuma ģimenē un draugu lokā! Lai mums visiem daudz sirsnības sabiedrībā! Šovakar, rīt un ik dienu! Gaišus un priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus!