Vasarsvrsvētki

Iesvētību dievkalpojums un

Lektora Gunta Ķikuta amatā ievešana

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

2021. gada 23. maijā

Dievkalpojumi martā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

7. martā dievkalpojums plkst. 10:00

14. martā Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. martā dievkalpojums plkst. 10:00

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. martā dievkalpojums plkst. 12:00 (Dievkalpojums klātienē atcelts!)

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 21. martā dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi februāra mēnesī draudzēs

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

7. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi14. februārī Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi

28. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 14. februārī dievkalpojums plkst. 12:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

28. februārī dievkalpojums plkst. 13:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

21. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00

Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Lūkas Evaņģēlijs.6:36 2021. gada lozungs

Dievkalpojumi draudzēs janvāra mēnesī

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā 

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 3. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00  

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

10. janvārī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

17. janvārī vārda dievkalpojums plkst. 10:00

24. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

31. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

 10. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

 31. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 17. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

https://fb.watch/2BQaYTk4yx/

Adventa laiks Tilžas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Adventa 2. svētdiena

https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze/videos/762043271055654/