Balvu baznīcai – 100 koncertuzvedums Logi, acis kas vēro un sargā

 

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2015. gadā

26. septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00
27. septembrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00
27. septembrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00
4. oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00
10. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00
11. oktobrī Garosilu kapsētā 18:00
17. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00
17. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00
18. oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00
24.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00
1.novembrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00
7.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 15:00
8.novembrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00

Dievkalpojumi ev. lut. draudzēs Balvos, Tilžā, Viļakā un Kārsavā

 

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība – agapes mielasts pēc dievkalpojuma)
13. septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
27. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
4. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība)
11. oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
18. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
25. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
novembrī Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
8. novembrī ģimeņu dievkalpojums plkst.10:00
15. novembrī dievkalpojums veltīts Latvijas Valsts svētkiem 10:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00
29. novembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00
6. decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00
24. decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00
27.decembrī dievkalpojums svētdienā pēc Ziemassvētkiem 10:00
31. decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30
janvārī otrās svētdienas dievkalpojums pēc Ziemassvētkiem 10:00
6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 18:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 16:00
27. septembrī Tilžas draudzes un baznīcas 85 gadu jubilejas dievkalpojums 13:00
11.oktobrī dievkalpojums plkst. 16:00
25. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
29. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 13:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums 16:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00
27. decembrī Gada noslēguma svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 12:00 (koncerts atklājot restaurētās baznīcas ērģeles)
11. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00
25.oktobrī dievkalpojums plkst. 17 :00
8. novembrī dievkalpojums plkst. 12:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 14:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00
24. decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00
31. decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20 . septembrī dievkalpojums plkst. 13:00
18. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
15. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13:00
20. decembrī Ceturtā Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 16:00

 

 

Jauno mācību gadu iesākot koncerts Balvu baznīcā

Afisa_30_augusts

Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai -100

Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai -100.

Svētdienas Dievkalpojums Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija neparasti svinīgs – tika svētīta baznīcas simtgade.

Dievkalpojumu vadīja Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. Svētku uzrunā par baznīcas vēsturi, par tās lomu cilvēku dzīvē toreiz, pirms 100 gadiem, un šodien runāja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Einārs Alpe.
Baznīcas jubilejā draudzi sveica Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, sadraudzības draudžu pārstāvji un Balvu draudzes locekļi.Pēc tam notika baznīcas 100 gadu jubilejas koncerts “Logi – acis, kas vēro un sargā”.
Koncertā piedalījās Balvu novada radošie kolektīvi, Durbes sieviešu koris “Durbe” un soliste, starptautisko konkursu laureāte, Sabīne

Balvu baznicai 100

.Aicinām LELB draudzes uz LELB basketbola turnīru 22.augustā, Balvos. Dalības maksa komandai 40€. Pusdienas 3€/pers. Nakšņošana 7€/pers. Turnīra atklāšana plkst. 11:00. Komandas sastāvā jābūt vismaz 6 cilvēkiem, ieskaitot vienu meiteni. Pieteikšanās līdz 17. augustam.

22.augustā
pilsētā būs novada svētki ar dažādiem interesantiem pasākumiem. Afišu par tiem var aplūkot www.balvi.lv

23.augustā mūsu, Balvu ev.lut. baznīcai svinēsim 100 gadu jubileju. Svētku dievkalpojums plkst.10:00, pēc tā sekos koncertuzvedums, sveikšana, fotogrāfēšanās, svētku mielasts.

Balvu baznicai 100

Balvu dievnama jubilejas koncerts

23.augustā plkst.12.00 Balvu luterāņu baznīcā notiks baznīcas 100 gadu jubilejas koncerts “Logi – acis, kas vēro un sargā”.

Koncertā piedalās:

  • Balvu novada radošie kolektīvi;
  • Durbes sieviešu koris “Durbe”;
  • Mecosoprāns Sabīne Krilova

 

afisha

Filmu vakarā…

exodus_

Ziemassvētku dievkalpojumi

Balvu draudzē

24.decembrī 18.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojumbalvu dievnams

25.decembrī 10.00 Ziemsvētku dievkalpojums

28.decembrī 10:00 Svētdiena pēc Ziemsvētkiem

31.decembrī 18:00 Gada noslēguma dievkalpojums

31.decembrī 23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

4.janvārī 10:00 Svētdienas dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

6.janvārī 18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

 

Viļakas draudzē

24.decembrī 15.00 Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums

31.decembrī 18:00 Gada noslēguma dievkalpojums

11.janvārī 12:00 Svētdienas dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

 

Tilžas draudzē

25.decembrī 13.00 Ziemsvētku dievkalpojums

28.decembrī 13:00 Gada noslēguma dievkalpojums ar Ziemsvētku sadraudzību

 

Kārsavas draudzē

25.decembrī 16.00 Ziemsvētku dievkalpojums ar sadraudzību

 

Adventa pirmā svētdiena, Jauns baznīcas gads

Šī ir Adventa, kas atrodas starp divām Kristus Adventām-Viņa pirmo atnākšanu un Viņa otro nākšanu, kas vēl būs.  Jēzus Pats runā (Lk.21.25-33) mudinot mūs redzēt daudzās zīmes, ka Dieva valstība ir tuvu. Pirmajā un otrajā Adventa svētdienā lūkojamies uz Kristus otro atnākšanu, trešajā un ceturtajā Adventa svētdienā gaidot atskatāmies uz Kristus nākšanu, kas jau bijusi.

DSCF4641

„Pēc tam būs zīmes pie saules, mēness un zvaigznēm, tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē: jo debesu stiprumi sakustēsies. Un tad redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Kad tas sāk piepildīties, tad stiprinaities un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas.” Un Viņš tiem teica līdzību: “Uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus, kad tiem pumpuri raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat, redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām Es jums saku: šī cilts nezudīs, tiekāms viss būs noticis. Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs!”
(Lk.21:25-33)