Blog Archives

iesvētes mācība

Pie mums viesojas draugi no Somijas

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Ev. lut. draudžu Svecīšu vakari 2021. gadā

18. septembrī plkst.14:00 Kamoļkalna kapsētā

18. septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

18. septembrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

25. septembrī plkst.15:00 Gaiļakalna kapsētā

25. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

2. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

2. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

9. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

9. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

16.oktobrī plkst.15:00 Miezāju kapsētā

16. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

17. oktobrī plkst.15:00 Jaškovas kapsētā

KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. DRAUDZĒS 2021

26. jūnijā

1300– Čukuļkalna kapos

3. jūlijā

1100 – Kamoļkalna kapos

1200 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

4. jūlijā

1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

11. jūlijā

1400 –  Andrukalna kapos

17. jūlijā

1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

25. jūlijā

1100 – Kārsavas kapos

31. jūlijā

1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

1. augustā

1000–  Jaškovas kapos

8. augustā

1200 – Priedaines kapos

Dievkalpojumi draudzēm

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

13.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

20.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

27.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

4.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

18.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

1.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

8.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

15.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

22.augusts plkst. 1000–  Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1000 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

5.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

12.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (Bez Dievgalda)

19.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

27.jūnijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1300 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1400 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1300 – Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13.jūnijs plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1500 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1500 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20.jūnijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1100 – Kapusvētku dievkalpojums

15.augusts plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

19.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

Vasarsvrsvētki

Iesvētību dievkalpojums un

Lektora Gunta Ķikuta amatā ievešana

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

2021. gada 23. maijā

Dievkalpojumi martā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

7. martā dievkalpojums plkst. 10:00

14. martā Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. martā dievkalpojums plkst. 10:00

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. martā dievkalpojums plkst. 12:00 (Dievkalpojums klātienē atcelts!)

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 21. martā dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi februāra mēnesī draudzēs

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

7. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi14. februārī Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi

28. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 14. februārī dievkalpojums plkst. 12:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

28. februārī dievkalpojums plkst. 13:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

21. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00