Blog Archives

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2017. gadā

30.septembrī plkst.18:00 Balvu kapsētā

1.oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

1.oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

1.oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

7.oktobrī plkst.16:00 Andrakalna kapsētā

7.oktobrī plkst.18:00 Gaiļakalna kapsētā

8.oktobrī plkst.17:00 Garosilu kapsētā

8.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

15.oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

15.oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

21.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

21.oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

22.oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

Dievkalpojumi draudzēm

Latgales luterāņu draudžu diena 2017.gada 5.augustā Cesvainē

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā Latgales Ērģeļu Dienas. Vasaras Pastorāles. Izpilda ērģelniece Diāna Jaunzeme – Portnaja, flautiste Lolita Svilāne

Balvu draudzes bērnu nometnīte noslēgusies:-) Paldies visiem, kas organizēja, darbojās, palīdzēja!

KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUT. DRAUDZĒS 2017

 

 

 

  1. jūnijā plkst. 1400– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1500 – Andrakalna kapos

 

16.jūlijā plkst. 1500– Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

plkst. 1300 – Vectilžas kapos

plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1130 – Kārsavas kapos

plkst. 1300 – Garosilu kapos

 

  1. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

plkst.  1300 – Gaiļakalna kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Pokratas kapos

plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Laulāto kurss balvu draudzē

Par atmiņu no Ziemassvētku svētvakara Balvu ev. lut. baznīcā 2016. gadā. Fotogrāfs mūsu draudzes loceklis Elgars Āboliņš

Priecīgus Ziemassvētkus un Dieva svētītu jauno gadu!

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2016. gadā

24.septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00IMG_6117

1.oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 16:00

1.oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00

2.oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 15:00

2.oktobrī Garosilu kapsētā pulkst. 16:00

2.oktobrī Pokratas kapsētā plkst. 18:00

9.oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

15.oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

15.oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00

16.oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00

22.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00

23.oktobrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00

29.oktobrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00