Blog Archives

Draudžu rudens ekskursija uz Raunu, Cēsīm, Āraišiem

pļaujas_svētkiZemeņu audzētava pie raunasSiera un makaronu ražotne RaunāPļaujasvētki RaunaRaunas staburagsviesojamies Raunas baznīcā

Pļaujas svētki

Pļaujas svētki

saksofonists Arnis Graps Spēlē Balvu baznīcas 100 gadu svinībās

Viļakas ev. lut. baznīcā atjaunoto ērģeļu atklāšanas dievkalpojums un koncerts

Vilaka_aar (1)

Mūsu viesi svinot 100 gadus Balvu baznīcai

Balvu baznīcai – 100 koncertuzvedums Logi, acis kas vēro un sargā

 

Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2015. gadā

26. septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00
27. septembrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00
27. septembrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00
4. oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00
10. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00
11. oktobrī Garosilu kapsētā 18:00
17. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00
17. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00
18. oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00
24.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00
1.novembrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00
7.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 15:00
8.novembrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00

Dievkalpojumi ev. lut. draudzēs Balvos, Tilžā, Viļakā un Kārsavā

 

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība – agapes mielasts pēc dievkalpojuma)
13. septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
27. septembrī dievkalpojums plkst. 10:00
4. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība)
11. oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
18. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
25. oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00
novembrī Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
8. novembrī ģimeņu dievkalpojums plkst.10:00
15. novembrī dievkalpojums veltīts Latvijas Valsts svētkiem 10:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00
29. novembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00
6. decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00
20. decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00
24. decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00
27.decembrī dievkalpojums svētdienā pēc Ziemassvētkiem 10:00
31. decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00
31. decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30
janvārī otrās svētdienas dievkalpojums pēc Ziemassvētkiem 10:00
6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 18:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 16:00
27. septembrī Tilžas draudzes un baznīcas 85 gadu jubilejas dievkalpojums 13:00
11.oktobrī dievkalpojums plkst. 16:00
25. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
29. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 13:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums 16:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00
27. decembrī Gada noslēguma svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13. septembrī dievkalpojums plkst. 12:00 (koncerts atklājot restaurētās baznīcas ērģeles)
11. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00
25.oktobrī dievkalpojums plkst. 17 :00
8. novembrī dievkalpojums plkst. 12:00
22. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 14:00
13. decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00
24. decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00
31. decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20 . septembrī dievkalpojums plkst. 13:00
18. oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00
15. novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13:00
20. decembrī Ceturtā Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 13:00
25. decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 16:00

 

 

Jauno mācību gadu iesākot koncerts Balvu baznīcā

Afisa_30_augusts

Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai -100

Balvu Evaņģēliski luteriskajai baznīcai -100.

Svētdienas Dievkalpojums Balvu Evaņģēliski luteriskajā baznīcā bija neparasti svinīgs – tika svētīta baznīcas simtgade.

Dievkalpojumu vadīja Balvu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Vaickovskis. Svētku uzrunā par baznīcas vēsturi, par tās lomu cilvēku dzīvē toreiz, pirms 100 gadiem, un šodien runāja Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Einārs Alpe.
Baznīcas jubilejā draudzi sveica Rīgas metropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis, Balvu novada Domes priekšsēdētājs Andris Kazinovskis, sadraudzības draudžu pārstāvji un Balvu draudzes locekļi.Pēc tam notika baznīcas 100 gadu jubilejas koncerts “Logi – acis, kas vēro un sargā”.
Koncertā piedalījās Balvu novada radošie kolektīvi, Durbes sieviešu koris “Durbe” un soliste, starptautisko konkursu laureāte, Sabīne