Blog Archives

Lozungs 2022. gadam

Jēzus Kristus saka: Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.

Jāņa evaņģēlijs 6:37

KATRA DIENA AR DIEVU

  1. daļa GAISMAS BĒRNI – metodisks materiāls bērniem, Adventa laikam. Sagatavojusi mūsu, Balvu ev.lut., draudzes locekle Jūlija Tavare.

https://www.balvubaznica.lv/wp-content/uploads/2021/11/Gaismas-berni.pdf

iesvētes mācība

Pie mums viesojas draugi no Somijas

Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas Ev. lut. draudžu Svecīšu vakari 2021. gadā

18. septembrī plkst.14:00 Kamoļkalna kapsētā

18. septembrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

18. septembrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

25. septembrī plkst.15:00 Gaiļakalna kapsētā

25. septembrī plkst.18:00  Balvu kapsētā

2. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

2. oktobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

2. oktobrī   plkst.18:00 Pokratas kapsētā

9. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

9. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

16.oktobrī plkst.15:00 Miezāju kapsētā

16. oktobrī plkst.18:00 Priedaines kapsētā

17. oktobrī plkst.15:00 Jaškovas kapsētā

KAPUSVĒTKU SARAKSTS EV. LUT. DRAUDZĒS 2021

26. jūnijā

1300– Čukuļkalna kapos

3. jūlijā

1100 – Kamoļkalna kapos

1200 – Vectilžas kapos

1600 –  Čudarienes kapos

4. jūlijā

1100 – Balvu kapos

1300 – Miezāju kapos

11. jūlijā

1400 –  Andrukalna kapos

17. jūlijā

1100 Garosilu kapi

1200   – Pokratas kapos

1400 – Gaiļakalna kapos

25. jūlijā

1100 – Kārsavas kapos

31. jūlijā

1130 –Beņislavas kapos

1300 – Krišjāņu kapos

1500 –  Kāpessila kapos

1. augustā

1000–  Jaškovas kapos

8. augustā

1200 – Priedaines kapos

Dievkalpojumi draudzēm

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

6.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

13.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

20.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

27.jūnijs plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

4.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

18.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

1.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

8.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

15.augusts plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

22.augusts plkst. 1000–  Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1000 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

5.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

12.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums (Bez Dievgalda)

19.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1000 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

27.jūnijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1300 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1300 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1400 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1300 – Pļaujas svētku dievkalpojums

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

13.jūnijs plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

11.jūlijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

29.augusts plkst. 1500 – Jaunā mācību gada sākuma dievkalpojums

12.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

26.septembris plkst. 1500 – Svētdienas dievkalpojums

Dievkalpojumi Kārsavas ev. lut. baznīcā

20.jūnijs  plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

25.jūlijs  plkst. 1100 – Kapusvētku dievkalpojums

15.augusts plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums

19.septembris plkst. 1200 – Svētdienas dievkalpojums