Blog Archives

Skaistais Adventa vainags pie Balvu baznīcas!

Adventa 1. svētdiena

https://fb.watch/23QQRaWa-r/

I Advents

Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis; taisnīgs un tavs palīgs. Cak.9:9

Dievnamā ar Dieva palīgu būvniecības darbi.

Lūdzam atbalstīt darbus ar ziedojumu iespēju robežās.

Reģistrācijas Nr. 90000452700

Draudzes bankas konts:

LV24UNLA0050018060267

Bankas kods: SEB UNLA LV 2X

MŪŽĪBAS SVĒTDIENA

Dievs, svētī Latviju! Sveiciens mūsu valsts svētkos.

Dievkalpojums no Balvu ev. lut. baznīcas 15.11.2020.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmartin.vaickovskis%2Fvideos%2F3689505231081584%2F&show_text=false&width=560

Sveiciens Lačplēša dienā skanot baznīcas zvanam 19:00

Draudzes vakars