Blog Archives

Vasarsvrsvētki

Iesvētību dievkalpojums un

Lektora Gunta Ķikuta amatā ievešana

Balvu evaņģēliski luteriskajā baznīcā

2021. gada 23. maijā

Dievkalpojumi martā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

7. martā dievkalpojums plkst. 10:00

14. martā Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. martā dievkalpojums plkst. 10:00

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

14. martā dievkalpojums plkst. 12:00 (Dievkalpojums klātienē atcelts!)

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

28. martā Pūpolsvētdienas dievkalpojums plkst.13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 21. martā dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi februāra mēnesī draudzēs

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

7. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi14. februārī Vārda dievkalpojums plkst. 10:00

21. februārī dievkalpojums plkst. 10:00 ar tiešraidi

28. februārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 14. februārī dievkalpojums plkst. 12:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

28. februārī dievkalpojums plkst. 13:00 ar tiešraidi

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

21. februārī  dievkalpojums plkst. 13:00

Tāpēc esiet žēlīgi, kā jūsu Tēvs ir žēlīgs. Lūkas Evaņģēlijs.6:36 2021. gada lozungs

Dievkalpojumi draudzēs janvāra mēnesī

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā 

(Dievkalpojumu tiešraides https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze )

 3. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00  

6. janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums plkst. 18:00

10. janvārī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

17. janvārī vārda dievkalpojums plkst. 10:00

24. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

31. janvārī dievkalpojums plkst. 10:00

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

 10. janvārī dievkalpojums plkst. 12:00

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

 31. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. Baznīcā

 17. janvārī dievkalpojums plkst. 13:00

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

https://fb.watch/2BQaYTk4yx/

Adventa laiks Tilžas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Adventa 2. svētdiena

https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze/videos/762043271055654/