Blog Archives

Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

https://fb.watch/2BQaYTk4yx/

Adventa laiks Tilžas evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Adventa 2. svētdiena

https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze/videos/762043271055654/

Skaistais Adventa vainags pie Balvu baznīcas!

Adventa 1. svētdiena

https://fb.watch/23QQRaWa-r/

I Advents

Priecājies no sirds, Ciānas meita! Gavilē, Jeruzālemes meita! Redzi, tavs Ķēniņš nāk pie tevis; taisnīgs un tavs palīgs. Cak.9:9

Dievnamā ar Dieva palīgu būvniecības darbi.

Lūdzam atbalstīt darbus ar ziedojumu iespēju robežās.

Reģistrācijas Nr. 90000452700

Draudzes bankas konts:

LV24UNLA0050018060267

Bankas kods: SEB UNLA LV 2X

MŪŽĪBAS SVĒTDIENA

Dievs, svētī Latviju! Sveiciens mūsu valsts svētkos.