MĀRTIŅA LUTERA 95 TĒZES

Diskusija par grēku atlaides spēka izskaidrojumu Lutera strīds ar Tecelu

Publicēts 1517. gada 31. oktobrī Vitenbergā

Patiesā mīlestībā (bez jebkādiem sava goda meklējumiem), dedzīgi vēlēdamies atklāt patiesību, godājamais tēvs Mārtiņš Luters, Vitenbergas augustīnietis, brīvo mākslu un Svēto Rakstu maģistrs ar Dieva žēlastību ir nolēmis sniegt šos izteikumus par grēku atlaidēm, lai aizstāvētu savus uzskatus diskusijā ar sludinātājordeņa brāli Johanu Tecelu: tādēļ tie, kuriem nav iespējams klātienē pārrunāt ar viņu šīs lietas, tiek lūgti tās noskaidrot ar šī raksta starpniecību.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā, āmen.

95 tezes

Lutera roze

Mārtiņš Luters 1538. gada 8. jūlijā vēstulē nirnbergietim Lācaram Šprengleram piemin savu zīmogu — „manas teoloģijas pazīšanās zīmi. Tam jābūt melnam krustam sirdī, kura būtu savā dabiskajā krāsā, lai sev atgādinātu, ka svētlaimīgus mūs dara ticība krustā sistajam. Jo taisnots tiek no sirds ticības.

Lai gan tas ir melns krusts, nāvējošs un sāpinošs, tas tomēr atstāj sirdi viņas pašas krāsā, nesagandē tās dabu, t.i., tas nenonāvē, bet saglabā dzīvu. … Šādai sirdij jāatrodas baltas rozes viducī, norādot, ka ticība dod līksmību, iepriecinājumu un mieru — tāpēc rozei jābūt baltai un nevis sarkanai; jo baltā ir garu un visu eņģeļu krāsa.

Šāda roze atrodas debeszilā laukumā, kaut arī tāds prieks garā un ticībā ir sagaidāmā debesu prieka iesākums — jau tagad gan iekšēji apjēdzams un cerībā satverams, tomēr acīm vēl neredzams. Un šādā laukumā zelta gredzens — ka tāda debesu svētlaime paliek mūžīgi, bez gala un brīnišķīgi pār visām lietām, kā arī zelts ir tas dārgākais, brīnišķīgākais metāls.”

Ikdienas Dieva vārds – Lozungi

21.oktobrī ceturtdienā

Viņu sudrabs un zelts tos nevar izglābt Tā Kunga dusmības dienā. (Ech 7:19)

Pat pārpilnībā cilvēks nedzīvo no tā, ka viņam daudz kas pieder. (Lk 12:15)

Balvu draudze šajā nedēļā jūs gaida…

Mums ir daudz vairāk iemeslu būt priecīgiem nekā bēdīgiem, jo mēs ticam uz Dievu, kas ir teicis: “Es dzīvoju, un jums būs dzīvot!” /Mārtiņš Luters/

Sieviešu sadraudzības vakars trešdien 18:30
Draudzes kora mēģinājums ceturtdien 20:00
Viļakas draudzes ekskursija. piektdien uz Kārķiem (Vidzemē), kurā var piedalīties Balvu draudzes locekļi.
Bībeles stundas piektdienās plkst. 18:15
Svētdienas skola bērniem piektdienās plkst. 18:15
Svecīšu vakars Kāpessila kapsētā sestdien 17:00
Balvu draudzes jauniešu vakars sestdien 19:00
Dievkalpojums svētdien plkst. 10:00 (ar bērnu kristībām)
Draudzes senioru sadraudzība svetdien pēc dievkalpojuma
Svecīšu vakars Čudarienes kapsētā 18:00

Sveiciens visiem!

Sveicam visus Balvu ev. – lut. draudzes mājas lapā!
Mums ir patiess prieks, ka šī iecere par savu mājas lapu ir realizējusies! Šeit jūs varēsiet uzzināt par jaunākajām aktualitātēm, aktiviātēm draudzē, lasīt kristīgus rakstus.
Lai šī mājas lapa kalpo par labu informācijas un kristīgo avotu!