Dievkalpojumi Balvu, Tilžas, Viļakas un Kārsavas ev. lut. baznīcās oktobra, novembra un decembra mēnešos

          Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

11. oktobrī plkst.12:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. novembrī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums

22. novembrī plkst.16:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

13. decembrī plkst.12:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

24. decembrī plkst.15:00 Ziemsvētku Svētvakara dievkalpojums

31. decembrī plkst.15:00 Vecgada dievkalpojums

10.janvārī plkst.12:00 svētdienas dievkalpojums(sadraudzības eglīte)

         Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

25.oktobrī plkst.13:00 Pļaujas svētku dievkalpojums

8. novembrī plkst.16:00 dievkalpojums

29. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

13. decembrī plkst.16:00 trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

25. decembrī plkst.13:00 Ziemsvētku dievkalpojums

27. decembrī plkst.13:00 Svētdienas pēc Ziemsvētkiem (sadraudzības eglīte)

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

18. oktobrī plkst.13:00  Pļaujas svētku dievkalpojums

15. novembrī plkst.13:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

6. decembrī plkst. 13:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums  

25. decembrī plkst.16:00 Ziemsvētku dievkalpojums

      (sadraudzības eglīte)

                 Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

4. oktobrī plkst.10: 00 Pļaujas svētku dievkalpojums (sadraudzība)

11. oktobrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

18. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

25. oktobrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

31. oktobrī plkst.10:00 Reformācījas -Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums

1. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums (sadraudzība)

8. novembrī plkst.10:00 ģimeņu dievkalpojums

15. novembrī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums

22. novembrī plkst.10:00 Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums

29. novembrī plkst.10:00 Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums

         ( koncerts un sadraudzība)

6. decembrī plkst.10:00 Otrās Adventes svētdienas ģimeņu dievkalpojums  (koncerts)

13. decembrī plkst.10:00 Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums

       (koncerts)

20. decembrī plkst.10:00 Ceturtās Adventes svētdienas dievkalpojums  (koncerts)

24. decembrī plkst.18:00 Ziemsvētku svētvakara dievkalpojums

25. decembrī plkst.10:00 Ziemsvētku dievkalpojums

27. decembrī plkst. 10:00 Svētdienas pēc Ziemsvētkiem dievkalpojums

31. decembrī plkst.18:00 Vecgada dievkalpojums

31. decembrī plkst.23:30 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums

3.janvārī plkst.10:00 svētdienas dievkalpojums(sadraudzības eglīte)

6.janvārī plkst.18:00 Zvaigznes dienas dievkalpojums

Lūkas 17:11-19 (30.08.2020.) Balvu baznīcā

Svecīšu vakari 2020. gadā

         Evaņģēliski luterisko draudžu

            Svecīšu vakari 2020. gadā

3. oktobrī  plkst.18:00  Balvu kapsētā

4. oktobrī plkst.15:00 Kamoļkalna kapsētā

4. oktobrī plkst.16:00 Vectilžas kapsētā

4. oktobrī plkst.18:00 Čudarienes kapsētā

10. oktobrī  plkst.15:00 Andrakalna kapsētā

10. okrobrī  plkst.17:00 Garosilu kapsētā

10.oktobrī plkst.18:00 Pokratas kapsētā

11. oktobrī  plkst.16:00 Gaiļakalna kapsētā

17. oktobrī plkst.16:00 Krišjāņu kapsētā

17. oktobrī plkst.18:00 Kāpessila kapsētā

18.oktobrī plkst.16:00 Miezāju kapsētā

24. oktobrī plkst.16:00 Priedaines kapsētā

25. oktobrī plkst.16:00 Jaškovas kapsētā

Vasarsvētki

Vasarsvetki!

Gepostet von Balvu ev.lut.draudze am Sonntag, 31. Mai 2020

Dievkalpojums no Balvu ev. lut. baznīcas 24.05.2020.

Dievkalpojums no Balvu ev. lut. baznīcas 24.05.2020.

Gepostet von Balvu ev.lut.draudze am Sonntag, 24. Mai 2020

Debesbraukšanas diena Balvu ev. lut. baznīca 21.05.2020.

KAPUSVĒTKU SARAKSTS BALVU, TILŽAS, VIĻAKAS, KĀRSAVAS EV. LUT. DRAUDZĒS 2020

27. jūnijā plkst. 13:00– Čukuļkalna kapos

4. jūlijā plkst. 11:00 – Kamoļkalna kapos
13:00 – Vectilžas kapos
15:00 – Gaiļakalna kapos

5. jūlijā plkst. 11:00 – Balvu kapos
13:00 – Miezāju kapos

11. jūlijā plkst. 11:00 – Pokratas kapos
13:00 – Garosilu kapi
16:00 – Čudarienes kapos

12. jūlijā plkst. 15:00 – Andrukalna kapos

26. jūlijā plkst. 11:00 – Kārsavas kapos

1.augustā plkst. 11:00 –Beņislavas kapos
13:00 – Krišjāņu kapos
16:00 – Kāpessila kapos

2. augustā plkst. 10:00– Jaškovas kapos

9. augustā plkst. 12:00 – Priedaines kapos

10. maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums Tilžas ev. lut. baznīcā

10. maijā Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums Tilžas ev. lut. Baznīcā

Gepostet von Balvu ev.lut.draudze am Sonntag, 10. Mai 2020

Mātes un ģimenes dienas dievkalpojums

Mātes un ģimenes dienas dievkalpojuma tiešraidē svētdien 10. maijā 13:00 no Tilžas ev. lut. baznīcas. Ienāc un piedalies!
https://www.facebook.com/balvuevlutdraudze

Dievkalpojuma tiešraide no Balvu ev. lut. baznīcas 03.05.2020.

Dievkalpojums

Gepostet von Balvu ev.lut.draudze am Samstag, 2. Mai 2020

3.maijā, Lieldienu (Gaviļu) laika ceturtajā svētdienā – Jubilate. Sprediķis no Jāņa ev. 10:1-10. Jēzus runa, kurā viņš sevi salīdzina ar durvīm, kas ved uz dzīvību.