svecīšu vakari

Evaņģēliski luterisko draudžuhttp://www.pargaujasnovads.lv/image.php?f=20120914093431_svecvakars.jpg&w=400

Svecīšu vakari 2014. gadā

 27. septembrī  Balvu kapsētā plkst. 18:00

28. septembrī Čudarienes kapsēta plkst.  19:00

4. oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 17:00

4. oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 18:00

5. oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

11. oktobrī  Andrakalna kapsētā plkst. 18:00

12. oktobrī  Garosilu kapsētā 18:00

18.oktobrī Priedaines kapsētā plkst.  17:00

19. oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

19. oktobrī Kāpessila kapsētā plkst.  17:00

1.novembrī Pokratas kapsētā plkst. 16:00

2.novembrī Jaškovas kapsētā plkst.  16:00

8.novembrī  Miezāju kapsētā plkst. 15:00

Daugavpils diecezes bērnu nometne

2014NometneViskos

PAPILDINFORMĀCIJA!!!

 10.augustā  Balvu, Rugāju, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu, Varakļānu bērnus nogādās uz nometni ar autobusu.
Bērni tiekas un izbrauc plkst. 15:30 no Balvu baznīcas
                                           15:50 Rugājos “uz kalna”
                                           16:50 Rēzeknē pie luterāņu baznīcas
                                           17:35 ”Aglonas krustā”
                                           18:00 būs galapunktā
10. augustā Rīgas, Ogres, Aizkraukles, Jaunjelgavas, Pļaviņu, Krustpils, Līvānu bērni brauc uz nometni ar vilcienu līdz Daugavpilij. Stacijā bērniem pretī būs autobuss. Ja vēlaties, lai tiek apmaksātas vilciena biļetes, obligāti tā ir jāsaglabā un jāatdod Dagnijai.
Vilciens pietur: Rīga 16:12
 Ogre 16:42             Aizkraukle 17:16      Pļaviņas 17:40            Krustpils 17:59            Līvāni 18:21               Daugavpils 19:08
Bērniem no Ilūkstes, Neretas, Daugavpils jābūt Daugavpils stacijā 19:00.
Ja kādus bērnus uz nometni nogādās ar citu – savu transportu –  lūgums to pēc iespējas drīzāk paziņot Dagnijai. Kā arī – tādā gadījumā netiek segti ceļa izdevumi.
Rīgā, atbildīgā par bērniem vilcienā būs Linda – 22106860, Kristofers – 20469494
no Ogres – Taiga – 25926976, Laura – 22064152, L’iva – 28381129
Lūgums, tiem, kas vēl nav samaksājuši dalības maksu, to izdarīt pēc iespējas ātrāk!
Sagatavojiet bērniem dienu skaitam un dažādiem laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus!!!
Atgādinājums: ārsta izziņa, izprintēta anketa – jāņem līdzi! Kā arī spilvens, guļammaiss, sega – pēc vajadzības, higiēnas lietas, peldlietas.
Kabatas nauda nav nepieciešama! Uzkodas – tikai ceļam!
Informācija par mājupceļu 17.augustā šeit tiks ievietota nedēļas otrajā pusē, lūdzu, sekojiet tai līdzi.

Informācija par nometni

Nometne notiek no 10.augusta līdz 17.augustam. Višķos. Nometnes programmā – Bībeles stundas, radošās darbnīcas, dziedāšana, svētbrīži, sports, utt.

      Līdzi jāņem : 1. guļamlietas – guļammaiss, spilvens, ja nepieciešams – sega, nakts tērps – pidžama/naktskrekls. Gulēšana lielās teltīs, pa grupiņām.

2. higiēnas lietas, dvielis, apģērbs – pietiekošs visām dienām, arī vēsam un lietainam laikam, apavi – gan siltam, gan lietainam laikam.

3. peldlietas – dvielis, peldkostīms/peldbikses.

4. ārsta izziņa, kas izdota ne agrāk kā 1.augustā ( ar iekļautu informāciju par pedikulozes (galvas utis) pārbaudi; alerģijām, hroniskām saslimšanām; speciālo medikamentu lietošanu; veiktājām vakcinācijām).

                           5. anketa – aizpildītu jāņem līdzi uz nometni

                           6. tiem, kas nav samaksājuši – dalības maksu ieskaitīt kontā:

Dagnija Vaickovska, p.k. – 210387-11960, konta nr. – LV67UNLA0050004803182, ar norādi, ka par nometni un bērna vārds, uzvārds.

Nometnes laikā bērniem kabatas nauda nav nepieciešama. Mobilie telefoni jāuzmana katram bērnam pašam, ja ir vēlēšanās, telefonus varam uzglabāt pie grupiņu vadītājiem, tādā gadījumā, bērni ar vecākiem varētu sazināties konkrētā laikā no rīta vai vakarā.

Lūgums, našķus dot līdzi tikai autobusa/vilciena braucienam līdz nometnes vietai.

Tel.nr. informācijai – 26840337 – Dagnija,   26572829 – Einārs

!!! Informācija par nokļūšanu uz/no nometni, kā arī cita sekojošā informācija tiks ievietota – papildināta šeit – lūgums sekot tai līdzi.

pieteikuma anketa

Balvos atklāts jaunais luterāņu draudzes nams

afisa_001

KAPUSVĒTKU SARAKSTS 2014

KAPUSVĒTKU SARAKSTS

EV. LUT. DRAUDZĒS 2014

   28. jūnijs plkst. 1400– Čukuļkalna kapos

 5. jūlijā  plkst. 1300 –  Andrukalna kapos

              plkst.  1600 – Gaiļakalna kapos

 6. jūlijā  plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 19. jūlijā  plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

                 plkst. 1300 – Vectilžas kapos

    20. jūlijā  plkst. 1300 – Kārsavas kapos

   26. jūlijā  plkst.  1200 – Krišjāņu kapos

                   plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

3. augusts plkst. 1000 – Jaškovas kapos

9. augustā plkst. 1100 – Čudarienes kapos

          plkst. 1400 – Pokratas kapos

10. augusts plkst. 1200 – Priedaines kapos

                    plkst. 1500 – Garosilu kapos

17. augustā plkst. 1600– Kacēnu kapos,

      (bijušajā Abrenes apriņķī, Krievijā)

Balvu draudze:-)

no Lieldienām par Balviem un mūsu draudzi

Pie Balviem atjauno aizmirstus Ebreju kapus

Apgāzti kapu pieminekļi, izrakņātas kapu kopiņas un krūmos ieaudzis piebraucamais ceļš – šāda aina sagaidīja Balvu luterāņu mācītāju, kad viņš devās uzmeklēt kartē neatzīmētos Ebreju kapus

Draudzes mācītāja Mārtiņa Vaickovska intervija laikrakstam Balvu Novada Ziņas 2014.gada 15.aprīlī (7. (100.))

intervija

Arhibīskapa Jāņa Vanaga vēstījums 2014.gada Lieldienās

Vēstījums 2014.gada Lieldienās

 Kristus ir Augšāmcēlies! Vai tas nav pārāk liels brīnums, lai būtu iespējams? Kur gan redzēts, ka tas, kurš bija miris, būtu atkal parādījies dzīvs? Tomēr daudz vairāk jābrīnās, ka Dievs, pats dzīvības avots, vispār atradās kapā. Ko Viņš tur meklēja? Tavu sabiedrību. Īstais, neaptveramais brīnums ir Dieva mīlestība uz mums. Viņš nevis vienkārši panes mūsu klātbūtni 70 vai 80 gadus, kamēr dzīvojam. Viņš apmainīja Debesu godību pret kapa bedri, lai katru no mums varētu aicināt savā dievišķajā dzīvē uz visu mūžību. Cik lielai un drosmīgai jābūt, mīlestībai, lai to darītu! Cik brīnumaina ir apziņa, ka mēs taču neesam devuši nekādu iemeslu sevi tā mīlēt! Mirstot pie krusta, Dieva Dēls izpirka grēkus, kas ir mūsu nāves cēlonis. Pieceļoties no kapa, viņš atņēma nāvei varu pār mums. Kas apliecina viņu par Kungu un sirdī tic, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušiem, tiek izglābts un nenāks tiesā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.

Mēs dzīvojam salīdzinoši mierīgi. Dzīvības un nāves jautājumi nav mūsu ikdiena. Citādi ir kristiešiem, kas ticības tiek dēļ vajāti un nogalināti. Citādi ir cilvēkem, kas zaudējuši ģimenes, grūstot namiem, zemestrīcēs un plūdos. Citādi ir tiem, kuru zemi pārņēmis karš un kas devušies bēgļu gaitās vai citādi cenšas izdzīvot. Viņiem bieži vien nav citas cerības kā augšāmcelšanās. Lieldienu vēsts, ja to izģērbj līdz skeletam, ir tā, ka, turoties ticībā pie Kristus, gala iznākums būs uzvara. Kristu varmācīgi sagrāba, pazemoja un nogalināja, taču viņš augšāmcēlās un nāca pie Tēva godībā. Ja turamies pie Kristus, tad viņa ceļš ir mūsējais. Var nākties iziet cauri varmācībai, pazemojumiem, zaudējumiem un nāvei, taču neviens mums nevar atņemt beigu triumfu un mūžīgo dzīvību. Mēs ceram uz mierīgu dzīvi arī turpmāk. Mēs lūdzam, lai nesākas karš, kas varētu sagraut visu, ko esam savā dzīvē centušies sasniegt. Tomēr ar tādu iespēju jārēķinās. Jau tagad jūtam, cik maz katrs personīgi varam to ietekmēt. Kad kataklizma sākas, tad vienīgais, par ko varam būt pārliecināti, ir Dieva mīlestība. Tad vienīgais, kas īsti paliek mūsu ziņā, ir pieķeršanās Kristum. It kā biedējoši maz, taču tas nozīmē, ka Debesu valstība ir mūsu. Kristus ir uzvarējis! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! Jo vairāk mums ar to pietiek, jo mazāk paliek baiļu. “Nebīstieties, es pasauli esmu uzvarējis. Es dzīvoju un jums būs dzīvot”, saka augšāmceltais Pestītājs.

Kad mums dod tik lielu dāvanu, vienmēr rodas jautājums, kas jādod pretī? Ko es spēju viņam dot un ko Kristus varētu gribēt no manis? Lai atsaucamies viņa mīlestībai. Lai viņa augšāmcelšanās ir ass, ap ko griežas mūsu dzīve. Lai viņa līdzība pārņem mūsu iekšējo cilvēku un lai mēs cits citam pievēršamies ar to seju, kurā mūsos var redzēt augšāmcelto Kristu. Tad spēsim cits citu saprast un atbalstīt. Tad spēsim kopā gan pastāvēt briesmu priekšā, gan mierā veidot, un aizstāvēt savu baznīcu, sabiedrību un valsti.

 

Vēlu visiem priecīgas Lieldienas!

 

+ Jānis

Rīgas un Latvijas arhibīskaps