Evaņģēliski luterisko draudžu Svecīšu vakari 2016. gadā

24.septembrī Balvu kapsētā plkst. 18:00IMG_6117

1.oktobrī Vectilžas kapsētā plkst. 16:00

1.oktobrī Čudarienes kapsēta plkst. 18:00

2.oktobrī Kamoļkalna kapsētā plkst. 15:00

2.oktobrī Garosilu kapsētā pulkst. 16:00

2.oktobrī Pokratas kapsētā plkst. 18:00

9.oktobrī Gaiļakalna kapsētā plkst. 18:00

15.oktobrī Krišjāņu kapsētā plkst. 15:00

15.oktobrī Kāpessila kapsētā plkst. 17:00

16.oktobrī Andrakalna kapsētā plkst. 17:00

22.oktobrī Priedaines kapsētā plkst. 16:00

23.oktobrī Miezāju kapsētā plkst. 15:00

29.oktobrī Jaškovas kapsētā plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Balvu, Viļakas, Tilžas un Kārsavas ev. lut. baznīcā

Dievkalpojumi Balvu ev. lut. baznīcā

4.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

11.septembrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

18.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

25.septembrī dievkalpojums plkst. 10:00

2.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 10:00 (sadraudzība)

9.oktobrī ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

16.oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

23.oktobrī dievkalpojums plkst. 10:00

30.oktobrī Ticības atjaunošanas svētku dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)

6.novembrī dievkalpojums plkst.10:00

13.novembrī dievkalpojums veltīts Latvijas Valsts svētkiem 10:00

20.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums – 10:00

27.novembrī Pirmās Adventes svētdienas dievkalpojums – 10:00

4.decembrī Otrās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 10:00(sadraudzība)

11.decembrī Trešās Adventes ģimeņu dievkalpojums plkst. 10:00

18.decembrī Ceturtās Adventes dievkalpojums plkst. 10:00

24.decembrī Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums – 18:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 10:00

31.decembrī Vecgada vakara dievkalpojums plkst. 18:00

31.decembrī Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums – 23:30

1.janvārī svētdiena pēc Ziemassvētkiem 10:00

6.janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums 18:00

 

Dievkalpojumi Viļakas ev. lut. baznīcā

11.septembrī dievkalpojums plkst. 12:00

25.septembrī dievkalpojums 17:00

9.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 12:00

23.oktobrī dievkalpojums plkst. 13 :00

13.novembrī dievkalpojums plkst. 12:00

27.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 17:00

11.decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 12:00

24.decembrī Ziemassvētku Svētvakara dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi Tilžas ev. lut. baznīcā

11. septembrī dievkalpojums plkst. 16:0

25. septembrī dievkalpojums 13:00

9.oktobrī dievkalpojums plkst. 16:00

30.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

13.novembrī dievkalpojums – 16:00

27.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums 13:00

11.decembrī Trešās Adventes svētdienas dievkalpojums plkst. 16:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 13:00

31.decembrī Vecgada dievkalpojums plkst. 15:00

 

Dievkalpojumi  Kārsavas ev. lut. baznīcā

18 . septembrī dievkalpojums plkst. 13:00

16.oktobrī Pļaujas svētku dievkalpojums plkst. 13:00

20.novembrī Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums plkst. 13:00

18.decembrī Ceturtā Adventes dievkalpojums plkst. 13:00

25.decembrī Ziemassvētku dievkalpojums plkst. 16:00(sadraudzība)

KAPUSVĒTKU SARAKSTS LUTERISKAJĀM DRAUDZĒM 2016

KAPUSVĒTKU SARAKSTSLUT. DRAUDZĒS 2016

 

  1. jūnijā plkst. 1100– Čukuļkalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Kamoļkalna kapos

              plkst. 1300 – Vectilžas kapos

              plkst. 1500 – Čudarienes kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1100 – Balvu kapos

               plkst. 1300 – Miezāju kapos

 

9.jūlijā   plkst. 1600 –Beņislavas kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1500 – Andrukalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1300 – Gaiļakalna kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1200 Pokratas kapos

                plkst.  1400 – Krišjāņu kapos

                 plkst. 1600 –  Kāpessila kapos

 

  1. jūlijā plkst. 1200 – Kārsavas kapos

                 plkst. 1400 – Garosilu kapos

        

  1. augustā plkst. 1000 – Jaškovas kapos

 

  1. augustā plkst. 1200 – Priedaines kapos

Baznīcas jumta rekonstrukcija

Nolikums baznīcas jumts

Baznīca jumts-tornis (1) apjomi

Baznīcas ēkas jumta rekonstrukcija – apjomi

Iesvētes mācību sākums Balvos

plakats par iesvetibam

Balvu baznīcā 20 labākie jaunie vijolnieki no Balviem un Gulbenes

Koncerts Balvu baznīca Izcilais tenors Jānis Kurševs un Rugāju jauktais koris diriģenta Pētera Sudarova vadībā.

konc

Christmas Tree

Balvu luterāņu draudze ielūdz uz Adventa laika koncertiem

internetam (1)

Balvu draudzes rudens talka. Paldies visiem daudzajiem talciniekiem par darbiņu

20151104_161743 (1)20151103_104906 (1)20151103_150727